t h e    b r i d g e    b u i l d e r s            j o s e p h    a.    b l u m   p h o t o g r a p h y   Documenting construction of the East Span of the San Francisco - Oakland Bay Bridge

Sausalito

photos 1   |  photos 2   |   photos 3   |   photos 4    |   Joseph A. Blum biography   |   Exhibitions   |   Press/Videos

ALL PHOTOGRAPHS ARE AVAILABLE FOR PURCHASE.  Contact Joe at  josephblum@comcast.net